Press Release

 

   വികസനവും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം : മുഖ്യമന്ത്രി  -  ഫോട്ടോസ്
       സംസ്ഥാനത്ത് പരിസ്ഥിതി സുരക്ഷയും ജലസുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കും 

       മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഫോറെസ്റ്റ് മെഡലുകൾ വിതരണം ചെയ്തു.ഫോട്ടോസ്

   

Click Here for Archives

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   Copyright Kerala Forest Department
   Designed by
C-DIT